Sťahovanie, vyhodnocovanie a archivovanie dát z tachografov

SŤAHOVANIE, ARCHIVÁCIA A VYHODNOCOVANIE DÁT Z DIGITÁLNYCH TACHOGRAFOV, ANALÓGOVÝCH TACHOGRAFOV, PAMÄŤOVÝCH KARIET VODIČOV, ZÁZNAMOVÝCH LISTOV

digitálny tachograf - obsluha

Nariadenie komisie (EÚ) č. 581/2010 stanovuje dopravným podnikom, na ktoré sa vzťahuje Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, maximálne lehoty v rámci ktorých musia ukladať údaje zaznamenané digitálnym tachografom (okrem podrobných údajoch o rýchlosti) a kartou vodiča. Maximálna lehota, v rámci ktorej sa ukladajú údaje, nesmie presiahnuť: v prípade údajov z tachografu vo vozidle – 90 dní, v prípade údajov z karty vodiča – 28 dní.

Dopravný podnik vodičov vhodne poučí a vykonáva pravidelné kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 a kapitoly II Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.

Šetrite čas

Ak chcete ušetriť čas a vyššie uvedenú činnosť delegovať, ponúkame vám komplexné služby v oblasti sťahovania, archivácie a vyhodnocovania dát z digitálnych tachografov a pamäťových kariet vodičov, analogových tachografov a záznamových listov.

Stiahnuté data z tachografov a pamäťových kariet vodičov, alebo naskenované záznamové listy nám pošlite na emailovú adresu.

Náš špecialista vykoná kompletné vyhodnotenie dát. Výslednú správu s vyhodnotením vám obratom pošleme späť.

V prípade zistenia priestupkov je súčasťou výslednej správy aj upozornenie a vysvetlenie kde došlo k porušeniu nariadení.

Vaše data budú u nás archivované po dobu dvoch rokov pre prípad kontroly.

Upozorníme vás na lehoty sťahovania dát, výmeny kariet vodičov a overovania tachografov.

Školenie bolo úplne super, presne zamerané na to, čo potrebujeme. Mali ste s nami trpezlivosť a všetko perfektne vysvetlil, k tomu ste nastavil program a vysvetlil ste nám čo a ako funguje skrátka všetko bolo super. Ja osobne som bola veľmi spokojná a školenie mi prinieslo veľa cenných nových a užitočných informácii. Takže hodnotím školenie na 5 hviezdičiek z možných 5. Ešte raz ďakujem za super školenie presne na mieru pre nás.

profile-pic
Marcela Eliášová referentka logistiky, Phase

Sociálne predpisy v doprave - lekcia ZDARMA