Školenie vodičov – sociálne predpisy a používanie tachografov

digitálny tachograf - obsluha

Školenie je zamerané na poskytnutie aktuálnych informácii pre zamestnancov v cestnej doprave z oblasti sociálnych predpisov a používania tachografov.

Kladieme dôraz na dôkladné preškolenie:

  • Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy – režim práce osádok vozidiel cestnej nákladnej dopravy.
  • Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave. Používanie záznamových listov a pamäťových kariet. Podľa našich simulátorov školíme ovládanie digitálnych tachografov typu: Actia, Siemens, Stoneridge.
  • Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (Dohoda AETR).
  • Zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene ďalších zákonov.
  • Vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce pri prevádzke údržbe a opravách vozidiel a súvisiace predpisy.
  • Podľa dohody s objednávateľom školenia vieme preškoliť zamestnancov aj z iných tém, ktoré sú obsahom základnej kvalifikácie vodičov cestnej nákladnej dopravy podľa Smernice EÚ 2003/59/ES a zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Poskytnúť aktuálne informácie o zmene zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.
  • Školenie je možné uskutočniť podľa dohody v našich priestoroch v Prešove, alebo v priestoroch dopravcu.

"Lektora sme si zvolili na základe dobrých referencií a odporúčaní iných dopravcov. Prednáška bola vedená v uvoľnenej atmosfére so zámerom zaujať účastníkov školenia, vzbudiť v nich pozornosť, čo sa aj podarilo. Informácie boli podané stručne a jasne. S výberom sme veľmi spokojní."

obchodný manažér

Ing. Kristian Bochnovič

obchodný manažér

Boper

Braňo Sliva

Mgr. Branislav Sliva, MBA

"Ing. Lukáša Reištettera sme oslovili na základe veľmi dobrých referencií od iných dopravcov. Uskutočnené školenie vodičov medzinárodnej autobusovej dopravy nás utvrdilo v presvedčení, že naša voľba bola správna. Školenie boli komplexné, dynamické, uskutočnené veľmi pútavou formou. Školení vodiči veľmi ocenili názornosť a praktické príklady, ktorými lektor efektívne zaujal. Dĺžka školenia bola primeraná vzhľadom na rozsiahlosť témy. To všetko vytvorilo predpoklady nato, aby sa vodiči uistili v ovládaní aktuálnej sociálnej legislatívy v cestnej doprave a získané poznatky si uchovali v pamäti čo najdlhšie. "

TRANSPORT VERBEKEN s.r.o

Nedá mi sa nevyjadriť ku kvalite a odbornosti predmetných školení, ktoré prezentuje pán Lukáš Reištetter. Úprimne povedané, kvalita jeho prezentácií spočíva v odbornosti a hlavne, že problematiku vie podať jednoducho, zrozumiteľne a vysvetliť na príkladoch. Práve tu neplatí ono „kto nevie, učí.“ Lukáš naozaj vie! A nenechá sa zaskočiť. Musím uznať, že aj napriek jeho mladému veku, vie na rovnakej úrovni komunikovať s vodičmi z povolania, ktorí sú „na cestách“ už niekoľko aj desiatok rokov a majú za sebou skúseností z praxe na rozdávanie.

Ing. Martin Hrdina ... konateľ

Sociálne predpisy v doprave - lekcia ZDARMA