8 augusta

0 komentárov

Pracovný čas vodiča kamiónu a autobusu

Od Lukáš Reištetter

8 augusta, 2022


Ak zamestnávate vodičov v nákladnej a autobusovej cestnej doprave, ktorí majú povinnosť zaznamenávať svoju prácu tachografom, musíte zabezpečiť, aby dodržiavali pravidlá EÚ týkajúce sa pracovného času.

Zamestnanec sa považuje za pracovníka v doprave, ak:

  • vykonáva činnosti v cestnej doprave (napr. vedenie vozidla, nakládka a vykládka, pomoc cestujúcim pri nastupovaní a vystupovaní, čistenie a technická údržba, monitorovanie nakládky a vykládky, administratívne formality),
  • nie je mu poskytnutý voľný čas a vyžaduje sa od neho, aby počkal na mieste výkonu práce/vo vozidle, napr. počas nakládky a vykládky.

Pracovný čas môžete v prípade potreby predĺžiť najviac na 60 hodín v priebehu jedného týždňa. Toto predĺženie je možné len vtedy, ak vaši zamestnanci pracujú v priemere 48 hodín týždenne počas obdobia štyroch mesiacov. Vyplýva to zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave, ktorá bola transponovaná do našej národnej legislatívy, zákona 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave.

Presiahnutie maximálneho týždenný pracovného času (nad 60 h) sa podľa písm. d) § 38 zákona 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave považuje za priestupok, ktorý môže byť pokutovaný do 1 400 eur a zákaz činnosti do jedného roka.

Bezpečnostné povinné prestávky vodičov počas pracovného dňa

Vaši zamestnanci by nemali pracovať súvisle viac ako šesť hodín. Ak zamestnanci pracujú šesť až deväť hodín, musia si urobiť minimálne 30-minútovú prestávku. Ak pracujú viac ako deväť hodín, musia mať minimálne 45-minútovú prestávku. Alternatívne možno túto prestávku rozdeliť na dve alebo tri časti časti: 15 + 15 + 15 alebo 15 + 30 min.

Musíte zabezpečiť, aby si vaši vodiči urobili po 4,5 hodine jazdy minimálne 45-minútovú súvislú prestávku, ak nevyužívajú čas odpočinku. Alternatívne možno túto prestávku rozdeliť na dve časti: prvú v trvaní najmenej 15 minút a druhú v trvaní najmenej 30 minút.

Je dobré ak sa obe tieto prestávky (prestávka, ktorá súvisí s pracovným časom a prestávka, ktorá súvisí s jazdou) zjednotia a vodič ich vykoná súbežne naraz, podľa toho, či mu skôr dôjde pracovný čas, alebo jazda.

Lukáš Reištetter

O autorovi

Riaditeľ na stanici technickej kontroly, lektor v školiacom stredisku vodičov a súdny znalec v odbore cestná doprava. Špecializuje sa najmä na sociálnu legislatívu a používanie záznamových zariadení (tachografov) v doprave. Na školeniach pomohol tisíckam vodičom a stovkám dopravcom lepšie sa orientovať v plánovaní prepráv a efektívnom ovládaní tachografov tak, aby predchádzali sankciám na cestách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Sociálne predpisy v doprave - video lekcia ZDARMA

Registrujte sa a získajte video lekciu ZDARMA. Dozviete sa dôležité informácie a získate prehľad o celom kurze.