Kurz – odborná spôsobilosť vedúceho dopravy

autobus
taxi
kamión

Kurz je určený predovšetkým pre prevádzkovateľov cestnej dopravy a vedúcich dopravy, ktorí nespĺňajú podmienky pre udelenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Obsah školenia je určený aj iným zamestnancom dopravných firiem, ktorí chcú získať aktuálne vedomosti z problematiky, ktorá sa vyžaduje pri skúškach odbornej spôsobilosti podľa zákona o cestnej doprave.

Cieľom školenia je pripraviť účastníkov kurzu k vykonaniu skúšky odbornej spôsobilosti podľa Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.

Preukazovanie odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon činnosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa vykonáva pre jednotlivé druhy dopravy:

 • cestná nákladná doprava
 • autobusová doprava
 • taxislužba

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009:

 • A) OBČIANSKE PRÁVO
 • B) OBCHODNÉ PRÁVO
 • C) SOCIÁLNE PRÁVO
 • D) DAŇOVÉ PRÁVO
 • E) OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU
 • F) PRÍSTUP NA TRH
 • G) TECHNICKÉ NORMY A TECHNICKÉ ASPEKTY PREVÁDZKY
 • H) BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH

Sociálne predpisy v doprave - lekcia ZDARMA