1 augusta

0 komentárov

Inteligentný digitálny tachograf 2. generácie

Od Lukáš Reištetter

1 augusta, 2022


Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 sa zavádzajú inteligentné digitálne tachografy druhej generácie.

Inteligentný digitálny tachograf druhej generácie bude automaticky zaznamenávať prekročenie hraníc, bude zaznamenávať polohu pri nakládke a vykládke a zlepší monitorovanie doby jazdy a odpočinku.

Inteligentný digitálny tachograf druhej generácie bude z hľadiska funkčnosti viac odolný voči manipulácií a bude mať prípravu na autentifikáciu satelitného signálu Galileo, akonáhle bude systém Galileo funkčný.

Inteligentný digitálny tachograf druhej generácie už by mal byť prispôsobený na implementovanie budúcich nových špecifikácií prostredníctvom aktualizácií softvéru bez nutnosti fyzickej výmeny.

Vývoj digitálnych tachografov

 • Digitálny tachograf od 1. 5. 2006
 • Inteligentný digitálny tachograf prvej generácie od 15. 6. 2019
 • Inteligentný digitálny  tachograf druhej generácie od 20. 8. 2023

Inteligentné digitálne tachografy druhej generácie budú inštalované v nových vozidlách, ktorých prvá evidencia bude od 20. augusta 2023.

Povinná výmena analógových tachografov a digitálnych tachografov vo vozidlách, ktoré budú vykonávať medzinárodnú dopravu za inteligentné digitálne tachografy druhej generácie sa musí uskutočniť do 31 . decembra 2024.

Povinná výmena inteligentných digitálnych tachografov prvej generácie vo vozidlách, ktoré budú vykonávať medzinárodnú dopravu za inteligentné digitálne tachografy druhej generácie bude do 20. augusta 2025.

Inteligentné digitálne tachografy druhej generácie budú povinné od 1. júla 2026 vo vozidlách vykonávajúce medzinárodnú dopravu, u ktorých maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je od 2,5 tony do 3,5tony.

Zariadenie na diaľkovú včasnú detekciu údajov v záznamovom zariadení (digitálnom tachografe)

(kontrolné orgány vybavené do 20. augusta 2024)

 • posledný pokus o narušenie zabezpečenia,
 • najdlhšie prerušenie dodávky energie,
 • porucha snímača,
 • chyba údajov o pohybe,
 • rozpor v súvislosti s pohybom vozidla,
 • jazda bez platnej karty,
 • vloženie karty počas jazdy,
 • údaje o úprave času,
 • kalibračné údaje vrátane dátumov posledných dvoch kalibrácií,
 • evidenčné číslo vozidla,
 • rýchlosť zaznamenaná digitálnym tachografom,
 • prekročenie maximálneho času vedenia vozidla.

Lukáš Reištetter

O autorovi

Riaditeľ na stanici technickej kontroly, lektor v školiacom stredisku vodičov a súdny znalec v odbore cestná doprava. Špecializuje sa najmä na sociálnu legislatívu a používanie záznamových zariadení (tachografov) v doprave. Na školeniach pomohol tisíckam vodičom a stovkám dopravcom lepšie sa orientovať v plánovaní prepráv a efektívnom ovládaní tachografov tak, aby predchádzali sankciám na cestách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Sociálne predpisy v doprave - video lekcia ZDARMA

Registrujte sa a získajte video lekciu ZDARMA. Dozviete sa dôležité informácie a získate prehľad o celom kurze.