8 augusta, 2022

Ak zamestnávate vodičov v nákladnej a autobusovej cestnej doprave, ktorí majú povinnosť zaznamenávať svoju prácu tachografom, musíte zabezpečiť, aby dodržiavali pravidlá EÚ týkajúce sa pracovného času. Zamestnanec sa považuje za pracovníka v doprave, ak:vykonáva činnosti v cestnej doprave (napr. vedenie vozidla, nakládka a vykládka, pomoc cestujúcim pri nastupovaní a vystupovaní, čistenie a technická údržba, monitorovanie nakládky

Čítať viac

1 augusta, 2022

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 sa zavádzajú inteligentné digitálne tachografy druhej generácie. Inteligentný digitálny tachograf druhej generácie bude automaticky zaznamenávať prekročenie hraníc, bude zaznamenávať polohu pri nakládke a vykládke a zlepší monitorovanie doby jazdy a odpočinku. Inteligentný digitálny tachograf druhej generácie bude z hľadiska funkčnosti viac odolný voči manipulácií a bude mať prípravu na autentifikáciu

Čítať viac

5 mája, 2018

V auguste 2014 spoločnosť Vaditrans, ktorá je dopravným podnikom so sídlom v Belgicku, podala na Raad van State (Štátna rada, Belgicko) žalobu o neplatnosť belgického kráľovského výnosu. Podľa výnosu je možné uložiť pokutu vo výške 1 800 € vodičovi, ktorý čerpá dobu pravidelného týždenného odpočinku vo vozidle.

Čítať viac

22 augusta, 2017

Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (Dohoda) upravuje požiadavky na režim práce vodičov nákladných vozidiel a autobusov pri prepravách do nečlenských krajín EÚ na celú trasu prepravy a v nečlenských krajinách EÚ.

Čítať viac

12 júla, 2017

Legislatíva podnikania v cestnej dopravePodmienky a pravidlá podnikania v cestnej doprave upravujú:Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“),Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,Vyhláška Ministerstva dopravy,

Čítať viac

12 júla, 2017

Krajské riaditeľstvo polície kraja Vysočina v Českej republike rieši v súčasnosti prvé dva prípady neoprávnenej manipulácie s digitálnym tachografom a obvinenia z neoprávneného prístupu k jeho informáciám. Stanovisko Najvyššieho správneho súdu je jasné: takéhoto protiprávneho skutku sa dopúšťa každý, kto nezákonným spôsobom manipuluje s digitálnym tachografom. Takéto zaobchádzanie vedie k bezprostrednému ohrozovaniu bezpečnosti a plynulosti

Čítať viac