5 mája

0 komentárov

45 ka vo vozidle

Od Lukáš Reištetter

5 mája, 2018


V auguste 2014 spoločnosť Vaditrans, ktorá je dopravným podnikom so sídlom v Belgicku, podala na Raad van State (Štátna rada, Belgicko) žalobu o neplatnosť belgického kráľovského výnosu. Podľa výnosu je možné uložiť pokutu vo výške 1 800 € vodičovi, ktorý čerpá dobu pravidelného týždenného odpočinku vo vozidle.

More...

V decembri roku 2017 rozhodol európsky súdny dvor vo veci trávenia týždenných odpočinkov vo vozidle.
Súdny dvor konštatuje, že nariadenie Únie, ktoré harmonizuje právne predpisy v sociálnej oblasti týkajúce sa cestnej dopravy, zakazuje pre vodičov čerpať ich dobu pravidelného týždenného odpočinku (45 hodín) vo vozidle.

Nejde len o Francúzko, Belgicko a Nemecko ale o celú Európsku úniu. Súdny dvor potvrdil to, čo platí už roky. Záleží na každej krajine, ako bude tento priestupok kontrolovať a pokutovať. V každej krajine prípadný súdny spor prehrajete.

Rozsudok: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0102&qid=1515945991894&from=SK

Lukáš Reištetter

O autorovi

Riaditeľ na stanici technickej kontroly, lektor v školiacom stredisku vodičov a súdny znalec v odbore cestná doprava. Špecializuje sa najmä na sociálnu legislatívu a používanie záznamových zariadení (tachografov) v doprave. Na školeniach pomohol tisíckam vodičom a stovkám dopravcom lepšie sa orientovať v plánovaní prepráv a efektívnom ovládaní tachografov tak, aby predchádzali sankciám na cestách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Sociálne predpisy v doprave - video lekcia ZDARMA

Registrujte sa a získajte video lekciu ZDARMA. Dozviete sa dôležité informácie a získate prehľad o celom kurze.